BLADER
DOOR DE
INFORMATIE

Zelf klussen

Om van uw huis uw thuis te maken, wilt u uw woning misschien aanpassen aan uw eigen wensen. Dit soort aanpassingen noemen we zelf aangebrachte veranderingen (ZAV). Veel aanpassingen hoeft u alleen te melden bij ons. Voor een aantal, meer ingrijpende, aanpassingen heeft u vooraf onze toestemming nodig. Houdt u wel rekening met een aantal spelregels:

  • De aanpassingen worden vakkundig en veilig uitgevoerd.
  • De buren hebben er geen last van.
  • Als u gaat verhuizen, moeten wij de woning weer eenvoudig kunnen verhuren.

Vragen over Zelf klussen

Categoriëen

Heb ik toestemming nodig om zelf te klussen in mijn woning?

Over het aanbrengen van veranderingen in uw woning, adviseren wij u graag, bel voor een afspraak (033) 247 74 00.

Voor wijzigingen van betekenis moet u altijd vooraf toestemming vragen.
Daaronder wordt verstaan:
1. wijzigingen waarvan u bij het verlaten van de woning overname door WSN wenst;
2. open haard;
3. wijziging van de indeling van de woning;
4. het aanbrengen of wijzigen van technische installaties (bijv. uitbreiding meterkast);
5. wijzigingen die niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden;
6. wijzigingen waarvoor een bouwvergunning of melding is vereist;

U vraagt toestemming met het aanvraagformulier zelf aangebrachte veranderingen.

Hoe vraag ik toestemming om zelf te klussen?

Over het aanbrengen van veranderingen in uw woning, adviseren wij u graag, bel voor een afspraak (033) 2477400.

Voor wijzigingen van betekenis moet u altijd vooraf toestemming vragen.
Daaronder wordt verstaan:
1. wijzigingen waarvan u bij het verlaten van de woning overname door WSN wenst;
2. open haard;
3. wijziging van de indeling van de woning;
4. het aanbrengen of wijzigen van technische installaties (bijv. uitbreiding meterkast);
5. wijzigingen die niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden;
6. wijzigingen waarvoor een bouwvergunning of melding is vereist;

U vraagt toestemming met het aanvraagformulier zelf aangebrachte veranderingen.

Ik heb zelf aanpassingen aan mijn woning gedaan. Ik heb dit niet aangevraagd. Wat kan ik doen?

U kunt alsnog toestemming vragen met het aanvraagformulier zelf aangebrachte veranderingen.

Heeft of krijgt u geen toestemming voor de aanpassingen?
Dan moet u de aanpassingen misschien verwijderen als u verhuist.

Ik wil graag koken op elektra en niet meer op gas?

U mag een extra groep laten aanleggen voor het koken op elektra.
Hiervoor doet u een aanvraag voor een zelf aangebrachte verandering. U kunt dit formulier hiernaast vinden op onze website.

Let op: U mag de huidige gasaansluiting in uw woning wel laten afdoppen maar niet wijzigen of verwijderen.

Ik wil medische aanpassingen aan mijn woning laten doen. Hoe kan ik dit regelen?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking en ouderen krijgen wat ze nodig hebben om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. De Wmo wordt uitgevoerd door de gemeenten. Elke gemeente heeft eigen regels. Zij bepalen welke aanpassing door hen wordt uitgevoerd en ook of u een eigen bijdrage moet betalen en hoeveel dat is. Wilt u in uw huurwoning een aanpassing laten doen? Neem dan contact op met het zorgloket van de gemeente Nijkerk om te controleren of zij de aanpassing vergoeden en/of uitvoeren.

Is uw aanvraag goedgekeurd? Vraag dan aan uw contactpersoon bij de gemeente of zij de aanpassingen die zij gaan doen, aan ons doorgeven.

Is uw aanvraag niet goedgekeurd? Dan kunt u de aanpassing mogelijk zelf en voor eigen rekening realiseren. Vul voor het aanvragen van toestemming het aanvraagformulier zelf aangebrachte verandering in.

Onderhouden jullie de aanpassingen die ik zelf in mijn woning gedaan heb?

Nee, daarvoor bent u zelf verantwoordelijk. Ook het vervangen is voor uw eigen rekening.

Voor welke bouwwerken heb ik een omgevingsvergunning nodig?

Voor ingewikkelde bouwkundige klussen heeft u vooraf toestemming nodig. Bijvoorbeeld als u een serre wilt plaatsen.
U vraagt bij ons toestemming met het aanvraagformulier zelf aangebrachte veranderingen.

Informeer zelf of u toestemming nodig heeft van uw gemeente via het aanvragen van een omgevingsvergunning. Kijk op de website van de gemeente Nijkerk of u een vergunning nodig heeft.
Is een omgevingsvergunning nodig? Stuur dan een kopie aan ons op.
De kosten van de vergunning(en) zijn voor uw rekening. U mag pas starten met de klus nadat u de vergunning heeft ontvangen en ook toestemming van ons heeft gekregen.

Als u geen toestemming krijgt van de gemeente, geven wij ook geen toestemming voor de klus.

Wanneer krijg ik een vergoeding als ik zelf veranderingen in of aan mijn woning heb gedaan?

WSN betaalt in een beperkt aantal gevallen een vergoeding aan een vertrekkende huurder, voor een verandering die men in de woning heeft aangebracht, mits de verandering in goede staat verkeert. Dit kan het geval zijn bij:

- garage
- aanbouw/uitbouw/serre;
- 2e toilet;
- velux dakraam;
- centrale verwarming;
- dubbel glas.

Voor het bepalen van de vergoeding wordt een afschrijvingstermijn gehanteerd van 15 jaar vanaf het moment dat de verandering is aangebracht. In bijvoorbeeld het zesde jaar na het aanbrengen van de goedgekeurde verandering wordt bij overname een vergoeding betaald van 9/15e van de kosten. Deze kosten worden uitgedrukt in het bedrag dat WSN voor het gebruikte materiaal zou hebben moeten betalen, zo mogelijk uitgedrukt per m2 of per m3.
Bij stenen garages en uitbouwen hanteren we een afschrijvingstermijn van 25 jaar.

Wanneer moet ik een vakman inschakelen voor een klus?

Gaat het om bouwkundige verandering in of aan uw woning? Dan moet u die laten uitvoeren door een gediplomeerd vakman. Dat geldt ook voor een wijziging aan de installaties in de woning zoals de cv-, elektra- en gasinstallatie, waterleiding en riolering. Bij wijzigingen in de installaties van gas of elektra hebben wij een keuringsrapport nodig. Stuurt u dat aan ons op?

Liever persoonlijk contact?