BLADER
DOOR DE
INFORMATIE

Afrekening servicekosten

Naast de maandelijkse netto huur betaalt bijna iedere huurder een bedrag aan servicekosten. Dit is een vergoeding voor extra diensten, zoals schoonmaak, tuinonderhoud en glasverzekering. De hoogte van de servicekosten verschilt per woning. In een flat betaal je meer dan in een eengezinswoning. Het bedrag dat je betaalt is een voorschotbedrag. Aan het einde van het jaar verrekenen wij de werkelijke kosten met jouw betaalde voorschot.

Betaal je servicekosten? Dan krijg je ieder jaar voor 1 juli een afrekening van ons. In deze afrekening verrekenen wij het maandelijkse voorschot met de werkelijke kosten. Soms krijg je geld terug en soms moet je bijbetalen.

Vragen over Afrekening servicekosten

Categoriëen

Ik heb de huur opgezegd. Wanneer krijg ik de afrekening servicekosten?

De servicekosten over het voorgaande jaar rekenen wij voor 1 juli van het nieuwe jaar met u af. Op uw nieuwe adres krijgt u de afrekening van de servicekosten van uw vorige woning.

Ik heb een afrekening servicekosten ontvangen. Waarom krijg ik een afrekening?

U betaalt maandelijks een voorschot voor servicekosten.
In uw huurovereenkomst ziet u de servicekosten onder leveringen en diensten.
Jaarlijks rekenen wij met u af op basis van de werkelijke kosten.
Betaalde u teveel voorschot? Dan krijgt u geld terug. Heeft u huurachterstand dan verrekenen wij dit met bedrag met de achterstand.
Waren de werkelijke kosten hoger dan het door u betaalde voorschot? Dan betaalt u bij.
Een overzicht van de kosten en de voorschotten staat op uw afrekening.

Ik heb niet het hele jaar in mijn woning gewoond. Moet ik voor een heel jaar betalen?

Nee, u betaalt alleen over de periode dat u in de woning woonde.
Als de huurovereenkomst eindigt, stopt de betalingsverplichting.

De afrekenperiode ziet u op de jaarlijkse afrekening.

Kan ik de uitbetaling van de servicekosten op mijn eigen bankrekening krijgen? De huur wordt door een instantie betaald.

Betaalt sociale zaken uw huur? Dan krijgt u de servicekosten terug op uw eigen rekening. Wordt uw huur betaald door een bewindvoerder dan wordt op het afgesproken banknummer het geld teruggestort.

Waarom betaal ik administratiekosten over de afrekening servicekosten?

Wij maken kosten voor het opstellen, boeken en betalen van facturen en afrekeningen. Een deel van die kosten berekenen wij aan u door.

Waarom rekenen jullie de servicekosten een keer per jaar af?

Wij ontvangen van onze leveranciers een keer per jaar de afrekening. Die rekeningen zijn de basis voor de afrekening van uw servicekosten. De nieuwe voorschotten berekenen wij op basis van nieuwe prijzen die onze leveranciers aan ons doorgeven of wij met hun afspreken.

Wanneer ontvang ik de afrekening servicekosten?

U ontvangt de afrekening ieder jaar voor 1 juli. U krijgt de afrekening voor de periode dat u in de woning woonde in het voorgaande jaar.

Waarom moet ik betalen voor het opladen van mijn scootmobiel en/of elektrische fiets?

Laadt u uw elektrische fiets of scootmobiel op in een algemene ruimte? Dan betaalt u daarvoor. Het bedrag dat u betaalt voor het verbruik, trekken wij af vande totale kosten van het stroomverbruik voor de algemene ruimte.

Waar kan ik zien voor welke servicekosten ik betaal?

Dat staat in uw huurovereenkomst.
Woont u al langer in de woning? Kijk dan in de jaarlijkse huurverhogingsbrief die u vóór 1 mei van ons ontvangt.

Wij maken ons trappenhuis zelf schoon. Kunnen jullie dat voor ons regelen?

Dat kan, maar voorwaarde is wel dat 70 procent van alle huurders van uw woongebouw dat ook wil. Als wij de schoonmaak regelen, dan gaat u daarvoor betalen via de servicekosten. Belt u ons voor informatie, dan berekenen wij het maandelijks bedrag voor u. Ook vragen wij uw medehuurders of zij belangstelling hebben.

Hoe verdelen jullie de servicekosten in mijn woongebouw?

Voor de verdeling van de servicekosten volgen we het beleid servicekosten van de huurcommissie. Informatie vindt u op de

website van de Huurcommissie bij het onderwerp servicekosten-en-nutsvoorzieningen.

Waarom betaal ik voor stroomverbruik? Ik betaal zelf ook een energieleverancier.

Stroomverbruik dat u via de servicekosten betaalt, is voor verbruik in de algemene ruimtes. Bijvoorbeeld verlichting van portiek, galerijen en bergingen en stroomverbruik van liften.

Wanneer verandert het voorschotbedrag van de servicekosten?

Het voorschotbedrag passen wij één keer per jaar aan als de afrekening van uw servicekosten daar aanleiding voor geeft. Het nieuwe voorschotbedrag vermelden dan in de brief die u ontvangt.

Wat zijn voorbeelden van servicekosten?

  • Elektraverbruik in algemene ruimtes, gallerij en/of lift
  • Schoonmaakkosten voor algemente ruimtes, gallerij en/of lift
  • Gebruik vuilstortkoker
  • Glasverzekering

Wie betaalt de servicekosten voor leegstaande woningen?

De totale servicekosten van het gebouw worden verdeeld over alle woningen. De kosten van leegstaande woningen betaalt WSN.

Persoonlijk contact?