BLADER
DOOR DE
INFORMATIE

Problemen met huur betalen

Heeft u financiële problemen?
Wij willen huurachterstanden graag voorkomen. Neem dan ook direct contact op met een klantconsulent van de afdeling Wonen  als u uw huur niet kunt betalen. We zoeken met u naar een mogelijkheid om de huur alsnog te betalen. Bijvoorbeeld een betalingsregeling. Aan zo’n regeling zitten vaak geen kosten verbonden. Wel voorwaarden. De met u gemaakte afspraken worden schriftelijk bevestigd zodat u weet waar u aan toe bent.

Ook kunt u hulp vragen bij de gemeente Nijkerk. PLANgroep is uitvoerder van schulddienstverlening in de gemeente Nijkerk en helpt inwoners deze problemen op te lossen.

WSN gaat zorgvuldig om met de gegevens van huurders
Ook van huurders met een huurachterstand. We waarborgen uw privacy.

Vragen over Problemen met huur betalen

Categoriëen

Liever persoonlijk contact?