BLADER
DOOR DE
INFORMATIE

Huurverhoging 2018

Huurders van Woningstichting Nijkerk ontvingen voor 1 mei persoonlijk bericht over de huurverhoging vanaf 1 juli 2018. WSN en HuurdersOrganisatie Nijkerk vinden het belangrijk dat mensen met een smalle beurs goed kunnen wonen. Daarom beperkt WSN de jaarlijkse huurverhoging voor alle woningen tot 1,4% inflatie.

Krijgt u een huurverhoging lager dan 1,4%? Dan komt dit doordat:

  • uw huurprijs anders hoger wordt dan hetgeen wij maximaal voor uw woning willen vragen;
  • uw huurprijs anders hoger wordt dan hetgeen wij maximaal voor uw woning mogen vragen op basis van de woningwaarderingspunten;
  • u een indicatie of een WMO of WVG beschikking heeft;
  • uw huur al hoger dan € 710,68 is.

 

Sociale huurwoning of vrije sector woning?

De huurprijs bij de ondertekening van uw huurcontract en de liberalisatiegrens in dat jaar bepalen wat voor soort huurwoning u huurt. Het is een sociale huurwoning als de maandhuur lager is dan de liberalisatiegrens op dat moment. Bij een vrije sector woning is de maandhuur juist hoger.

Op de website van de rijksoverheid kunt u zien of u een sociale huurwoning of vrije sector woning huurt. Deze informatie gaat tot 20 jaar terug.

 

Samen voor betaalbaar wonen

In overleg met HuurdersOrganisatie Nijkerk, zijn we op een zo laag mogelijke huurverhoging uitgekomen. Hiervoor hebben we eerst gekeken naar wat we willen realiseren aan projecten en onderhoud komend jaar en daarna naar hoeveel geld daarvoor nodig is. Daaruit kwam naar voren dat als wij de huren verhogen met het inflatiepercentage van 1,4%, we voldoende kunnen investeren om onze doelen voor komend jaar te bereiken.

 

Niet eens met de huurverhoging?

Als u het niet eens bent met de voorgestelde huurverhoging, kunt u tot 1 juli 2018 bezwaar maken. Gebruik hiervoor het formulier Bezwaarschrift Jaarlijkse Huurverhoging. Wij beoordelen of uw bezwaar terecht is en de huurprijs alsnog wordt aangepast. Zijn wij het niet eens met uw bezwaar, dan informeren wij u over de mogelijke vervolgstappen.

Vragen?

De belangrijkste vragen en antwoorden over de huurverhoging vindt u in het overzicht met Veel gestelde vragen over de huurverhoging 2018.


Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met onze afdeling Woondiensten via (033) 247 74 33.

Liever persoonlijk contact?