BLADER
DOOR DE
INFORMATIE

Huurbevriezing en huurverlaging

Sommige huishoudens betalen relatief veel huur in verhouding tot hun inkomen. Bijvoorbeeld omdat hun inkomen is gedaald. Of omdat de huurprijs is gestegen tot boven de maximale huurprijs. Dan is het mogelijk dat de huur niet verhoogd wordt of omlaag gaat.

 • Huurbevriezing: je huur wordt dit jaar per 1 juli niet verhoogd. 
 • Huurverlaging: je huurprijs wordt verlaagd, zodat je huurtoeslag kunt aanvragen.

Je kunt huurbevriezing of huurverlaging aanvragen als je al minstens zes maanden meer huur betaalt dan je met je inkomen kunt opbrengen. Er geldt dus een 'wachttijd' van zes maanden. Uitzondering daarop is pensionering: als je de AOW-leeftijd bereikt, kun je direct een aanvraag doen.

Doorloop het aanvraagformulier 'Huuraanpassing aanvragen' en ontdek of je in aanmerking komt voor huurbevriezing of huurverlaging. 

Heb je vragen of kom je er niet uit? Neem contact met ons op. 

Wil je huurbevriezing of huurverlaging aanvragen?

Klik op de rode knop 'Huuraanpassing aanvragen'

Doorloop eerst alle vragen. Aan het eind weet je of je misschien recht hebt op huurbevriezing of huurverlaging. 

Verzamel de benodigde documenten

Je moet aantonen met hoeveel personen je in de woning woont en wat het totale inkomen is.  Opvragen van deze documenten kan enkele dagen duren. 

Vul het aanvraagformulier in en stuur naar ons op

Klik hiervoor nogmaals op 'Huuraanpassing aanvragen'. Doorloop de vragen, vul je gegevens in en upload de documenten. 

Binnen 4 weken krijg je onze reactie

Wij beoordelen je aanvraag en laten je weten of de huur wordt aangepast. 

Vragen over Huurbevriezing en huurverlaging

Categoriëen

Wat is huurbevriezing en voor wie is het?

Normaal gesproken gaat de huur elk jaar op 1 juli wat omhoog. Maar bij sommige huishoudens met een laag inkomen is het mogelijk dat de huur gelijk blijft. Dat heet huurbevriezing.

Wie komt in aanmerking voor huurbevriezing? 
Huurders die minstens 6 maanden 'duur wonen' of na het bereiken van de AOW-leeftijd 'duur wonen' kunnen tussen 1 mei en 1 juli huurbevriezing aanvragen. Met 'duur wonen' wordt bedoeld: een relatief hoge huur bij een laag inkomen. 

Met welke huurprijs kom ik in aanmerking voor huurbevriezing?

 • Hoger dan € 619,01 voor een- en tweepersoonshuishoudens
 • Hoger dan € 663,40 voor huishoudens van drie of meer personen.

Met welk inkomen kom ik in aanmerking voor huurbevriezing? 

 • Lager dan € 15.500 als je alleen woont
 • Lager dan € 26.500 als je met 2 personen woont
 • Lager dan € 33.500 als je met 3 of meer personen woont

Ga naar Huuraanpassing en bekijk je mogelijkheden. 

Wat is huurverlaging en voor wie is het?

Sommige huishoudens betalen relatief veel huur in verhouding tot hun inkomen. Bijvoorbeeld omdat de huurprijs is gestegen tot boven de maximale huurprijs. Of omdat het inkomen is gedaald. Dan is het mogelijk dat wij de huur iets verlagen, zodat je huurtoeslag aan kunt vragen. Dit is huurverlaging.

Wie komt in aanmerking voor huurverlaging? 
Huurders die minstens 6 maanden 'duur wonen' of na het bereiken van de AOW-leeftijd 'duur wonen' komen in aanmerking voor huurverlaging. Met 'duur wonen' wordt bedoeld: een relatief hoge huur bij een laag inkomen. Huurverlaging kun je het hele jaar aanvragen en gaat in op de 1e dag van de maand van aanvragen. 

Met welke huurprijs kom ik mogelijk in aanmerking voor huurverlaging?

 • Huurprijs hoger van € 737,14

Met welk inkomen kom ik mogelijk in aanmerking voor huurverlaging?

 • Tussen € 15.500 en € 27.000 als je alleen woont
 • Tussen € 26.500 en € 37.000 als je met 2 personen woont
 • Tussen € 33.500 en € 43.500 als je met 3 of meer personen woont

Ga naar Huuraanpassing en bekijk je mogelijkheden. 

Hoe kan ik huurbevriezing of huurverlaging aanvragen?

Ga naar de pagina Huuraanpassing

In welke periode kan ik huurbevriezing of huurverlaging aanvragen?

 • Huurbevriezing kun je jaarlijks tussen 1 mei en 1 juli aanvragen, naar aanleiding van de huurverhogingsbrief die je van ons ontvangt. Als je aanvraag wordt goedgekeurd, wordt de voorgestelde huurverhoging op 1 juli niet doorgevoerd. Je huurprijs blijft du ongewijzigd. 
 • Huurverlaging kun je het hele jaar door aanvragen. De huurverlaging gaat in op de 1e dag van de maand van aanvragen. Als je aanvraag voor 1 juli as. bij ons binnen is, wordt de huur met terugwerkende kracht verlaagd vanaf 1-1-2020. 

Hoe weet ik wat mijn verzamelinkomen is?

Je verzamelinkomen, ook wel toetsinginkomen genoemd, is het totale bruto jaarinkomen van alle personen van 18 jaar en ouder in je huishouden. Je berekent je huidige verzamelinkomen eenvoudig op de site van de Belastingdienst.

Mijn huur is lager dan € 619,01. Waarom kom ik niet in aanmerking voor huurbevriezing of huurverlaging?


Volgens het Sociaal Huurakkoord is je huur al relatief laag. Daarom kom je niet in aanmerking voor huurbevriezing of huurverlaging. 

Wat is het Sociaal Huurakkoord?

De Woonbond en Aedes (brancheorganisatie voor woningcorporaties) sloten in december 2018 een nieuw Sociaal Huurakkoord.
Met dit akkoord hebben huurders de komende jaren de zekerheid dat er een gematigde huurverhoging komt en de huren hierdoor betaalbaar blijven. 

De volgende afspraken zijn gemaakt in het Sociaal Huurakkoord:

 • De huurprijzen van sociale huurwoningen kunnen gemiddeld maximaal met inflatie stijgen. Dat is een procent lager dan tot nu toe het geval was. Corporaties hebben soms de mogelijkheid de huur iets meer of minder te verhogen, bijvoorbeeld als die huur relatief laag of hoog is voor de kwaliteit van het huis.
 • De huur wordt niet verhoogd (‘bevroren’) bij huurders die een huur hebben die relatief hoog is in relatie tot hun inkomen.
 • Huurders die in een sociale huurwoning wonen en een huurprijs boven de sociale huurgrens (€ 737,14) betalen en huurtoeslaggerechtigd zijn, krijgen huurverlaging.
 • De komende jaren moeten er veel huurwoningen worden verduurzaamd. Bij verduurzamende renovaties is de besparing op de energierekening niet lager dan de huurstijging. Zo verwachten we dat huurders er bij verduurzaming op vooruit gaan, doordat de woonlasten dalen.
 • Corporaties, huurdersorganisatie en gemeente kunnen afspreken dat er extra ruimte nodig is om de huur te verhogen. Dat kan met maximaal 1 procent. Bijvoorbeeld als er geld nodig is om in de regio nieuwe huizen te bouwen of voor herstructurering, maar de corporatie onvoldoende investeringscapaciteit heeft.
 • Als er een nieuwe huurder in een huis komt, kunnen corporaties de huur opnieuw vaststellen, passend bij het huis en het inkomen van de nieuwe huurders.

Persoonlijk contact?