BLADER
DOOR DE
INFORMATIE

Huur betalen

U betaalt huur voor uw woning. Dit bedrag moet vóór of op de eerste dag van de maand op onze rekening staan. Dat betekent dat u de huur vooruit betaalt. Huur betalen kan via:

  1. automatisch incasso;
  2. maandelijkse overboeking op NL80 RABO 0347 8314 00, t.n.v. Woningstichting Nijkerk (vermeld hierbij uw postcode, huisnummer en klantnummer);
  3. pinbetaling op ons kantoor.

Zo werkt automatische incasso

U geeft uw bankrekeningnummer door

Gewoon via het online aanvraagformulier.

Wij sturen u de machtiging per post

U ondertekent en stuurt de machtiging aan ons terug.

We laten u de ingangsdatum weten

Vanaf de ingangsdatum incasseren we maandelijks automatisch de huur.

U betaalt altijd het juiste bedrag

Ook na de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli. Handig!

Vragen over Huur betalen

Categoriëen

Hoe beëindig ik mijn automatische incasso?

Bij beeïndiging van het huurcontract wordt het automatisch stopgezet. Bij stopzetten tijdens het huren, geeft u dit schriftelijk [[[adresWSN]]] of via mail [[[Emailalgemeen]]] aan ons door.

Hoe geef ik mijn nieuwe bankrekeningnummer aan jullie door?

Betaalt u de huur met een automatische incasso?
Geef uw nieuwe rekeningnummer door via e-mail of post.
Vermeld: naam, adres en woonplaats en nieuw IBAN-rekeningnummer.
Dan sturen wij u daarna een machtigingsformulier toe dat u nog moet ondertekenen en aan ons terugsturen.

Hoe kan ik de huur betalen?

U kunt de huur aan WSN betalen via:

  1. automatisch incasso
  2. maandelijkse overboeking op NL80 RABO 0347 8314 00, tnv Woningstichting Nijkerk, ovv postcode, huisnummer en klantnummer
  3. pinbetaling


Uw huur moet voor de eerste dag van de maand bij ons binnen zijn.

Hoe vraag ik een huurspecificatie aan?

U kunt ons voor deze informatie bellen of mailen. Wij sturen u de specificatie dan toe.

Ik heb geen acceptgiro ontvangen. Wat nu?

Wij werken niet met een acceptgirokaart. U kunt de huur via de bank overmaken op rekeningnummer NL80 RABO 0347 8314 00. Vermeld hierbij uw postcode en huisnummer. U kunt ook langskomen bij ons op kantoor om te pinnen. Contant betalen is niet mogelijk.

Ik heb net een SEPA-formulier ingeleverd. Vanaf wanneer schrijven jullie de huur automatisch af?

Als het formulier voor de 16e van de maand bij ons binnen is, dan wordt de huur van de eerstvolgende maand automatisch van uw rekening afgeschreven. Ontvangen wij uw machtiging na de 16e? Dan start de automatische incasso een maand later.

Ik heb te veel huur betaald. Kan ik dit terugkrijgen?

Ja, wij kunnen het teveel betaalde bedrag terugstorten. U kunt hiervoor met ons bellen. Dan maken we het voor u in orde.

Ik ontvang mijn uitkering/salaris na de 1e van de maand. Mag ik de huur in plaats van voor de 1e van de maand betalen nadat ik mijn salaris heb gekregen?

De huur moet voor de 1e van de maand betaald zijn. Lukt dit niet? Bel dan met ons.

Kan ik de huur contant betalen?

Nee, contant betalen is niet mogelijk. De huur kunt u betalen via automatisch incasso, overboeking en pin. Bij huurbetaling leest u meer.

Kan ik de huur op kantoor bij WSN betalen?

U kunt bij ons op kantoor de huur pinnen. Contant betalen is niet mogelijk.

Mag ik aan het eind van de maand de lopende huur betalen?

Nee, de huur van de lopende maand moet op de eerste van de maand worden betaald. Sommige huurders betalen nog op een later moment in de maand de huur omdat ze dat soms al jaren eerder met ons hebben afgesproken. Lukt het een keer niet om de huur op tijd te betalen? Neem dan contact met ons op.

Mijn huurbetaling is niet goed gegaan (gestorneerd). Wat kan ik doen?

Als u te weinig saldo op uw rekening heeft, wordt de huur niet aan ons overgemaakt. U ontvangt een herinnering van ons. Die kunt u gebruiken voor de huurbetaling. U kunt ook zelf de huur overmaken op ons bankrekeningnummer NL80 RABO 0347 8314 00. Vermeld uw postcode en huisnummer en klantnummer. En u kunt het bedrag pinnen bij ons op kantoor. Contant betalen is niet mogelijk.

Wanneer moet ik mijn huur betalen?

De huur moet voor de eerste van de maand bij ons binnen zijn.

Wanneer schrijven jullie de huur automatisch af?

De huur schrijven wij de eerste van de maand van uw rekening af. De precieze datum kan anders zijn omdat wij in het weekend en op feestdagen geen huur afschrijven. De incasso vind dan de eerstvolgende werkdag plaatst.

Liever persoonlijk contact?