BLADER
DOOR DE
INFORMATIE

Medehuurder

U bent medehuurder als u op de huurovereenkomst staat. Bent u getrouwd of geregistreerd partner? Dan bent u automatisch medehuurder. Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder.

Als u als huurder samenwoont is het goed om eens na te denken over de rechten van uw partner of medebewoner. Staat u samen op het contract? Wat gebeurt er als u of uw partner of medebewoner de woning verlaat? Hebben inwonende kinderen recht op de woning? Hieronder leggen we uit wanneer u medehuurder bent. Ook leggen we uit wat dan uw rechten en plichten zijn.
 

Vragen over Medehuurder

Categoriëen

Ik wil een medehuurder op het huurcontract laten zetten omdat ik een geregistreerd partnerschap ben aangegaan. Kan dat?

Ja, dan kan uw partner medehuurder worden. Uw partner moet wel bij ons worden aangemeld.
Vul het  aanvraagformulier medehuurschap in en stuur die naar ons toe via post of mail.

De gegevens die wij nodig hebben: 
- de naam van de partner;
- de handtekening van de huurder;
- de handtekening van de partner;
- een kopie van de registratieakte.

Uw partner heeft, net als u, recht op huurbescherming.
Ook moet uw partner zich houden aan alle rechten en plichten van het huurrecht.
Dit betekent dat hij of zij aansprakelijk is voor het betalen van de huur en zich moet houden aan de regels in onze algemene huurvoorwaarden.

Als alles compleet is, krijgt u van ons een brief of e-mail.
Daar staat in dat uw partner als medehuurder op het huurcontract is bijgeschreven.
Wanneer er gegevens ontbreken ontvangt u een afwijzingsbrief.
U kunt dan opnieuw een aanvraag indienen als de gegevens volledig zijn.

Is mijn partner medehuurder?

Als u bij ons een woning huurt, dan staat in de huurovereenkomst dat u de hoofdhuurder bent.
Uw echtgenoot of geregistreerd partner is automatisch medehuurder.
Vergeet u dit niet aan ons door te geven?

Daarvoor kunt u het formulier aanvraag medehuurschap invullen en met de bijlagen aan ons terug sturen.

Ik wil mijn medehuurderschap beëindigen. Wat moet ik doen?

Het medehuurderschap eindigt als de medehuurder verhuist.Vergeet u dit niet aan ons door te geven.

De medehuurder toont dit aan met een uittreksel uit de Basisregistratie Personen van de gemeente (BRP) waarop het nieuwe adres staat. Net als bij een gewone huuropzegging geldt een opzegtermijn van één maand en komt de woonconsulent langs voor een woninginspectie. Het is belangrijk om te weten dat er geen huurachterstand mag zijn op de datum dat één van de huurders van het contract afgehaald wil worden.

Ik wil een medehuurder op het huurcontract laten zetten omdat ik ben getrouwd. Kan dat?

Als u trouwt, wordt uw partner juridisch gezien medehuurder.
Vergeet u niet dit aan ons door te geven?

U kunt daarvoor het formulier aanvraag medehuurderschap invullen en die met de bijlages naar ons toesturen .
U kunt dit formulier en de bijlages ook inscannen en via mail info@wsn.nl naar ons toesturen.

De gegevens die wij nodig hebben zijn:
- de naam van de echtgenoot/echtgenote;
- de handtekening van de huurder;
- de handtekening van de echtgenoot/echtgenote;
- een kopie van de trouwakte (bij een burgerlijk huwelijk).

Let op! Heeft u een buitenlandse huwelijksakte? Deze moet u eerst inschrijven in het huwelijksregister van uw gemeente.
Een kopie van deze akte van inschrijving moet er als bijlage bij.
Uw echtegenoot/echtgenote heeft, net als u, recht op huurbescherming. Ook moet hij of zij zich net als u houden aan alle rechten en plichten van het huurrecht. Dit betekent dat hij of zij eveneens aansprakelijk is voor het betalen van de huur en zich moet houden aan de regels in onze Algemene huurvoorwaarden.

Ik wil mijn zoon of dochter op het huurcontract laten zetten. Kan dat?

Als u met een inwonend familielid een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert en u van plan bent dit te blijven doen, kunt u medehuurderschap voor dit familielid aanvragen.
Daar zijn wel strenge regels voor:

 • u staat minstens twee jaar samen op het woonadres bij de gemeente ingeschreven
 • u heeft toestemming van ons gekregen om de persoon voor wie u het medehuurderschap aanvraagt, bij u te laten inwonen;
 • u voert een duurzame gemeenschappelijke huishouding en blijft dit in de toekomst doen. Dit betekent dat u allebei in de woning woont en alle kosten deelt.

Vul dan het aanvraagformulier medehuurderschap in en stuur dit per post naar ons toe.  
U kunt dit formulier ook inscannen en via mail info@wsn.nl met bijlagen naar ons toesturen.

De gegevens die wij nodig hebben:

 • de naam van de partner;
 • de datum waarop u wilt dat het medehuurderschap in gaat;
 • een handtekening van de huurder;
 • een handtekening van de partner.

Als bijlagen zijn nodig:

 • een uittreksel uit de Basisregistratie Personen van de gemeente (BRP) van u en uw partner of medebewoner waaruit blijkt dat u minimaal twee jaar op hetzelfde adres staat ingeschreven;
 • een afschrift van een gemeenschappelijke rekening en/of een afschrift van gemeenschappelijke verzekering op inboedel of een kopie van het samenlevingscontract.
  U moet ons laten zien dat u al minimaal twee jaar in het huis samenwoont, dus hoe meer bewijs u aanlevert, hoe beter wij uw aanvraag kunnen beoordelen Is de aanvraag niet volledig, dan wijzen wij uw aanvraag af.

U kunt dan opnieuw een aanvraag indienen. Is de aanvraag volledig?
Dan krijgt u binnen vijf werkdagen een brief waarin staat of uw aanvraag is goedgekeurd of afgekeurd.
Als wij uw aanvraag voor medehuurderschap afkeuren, kunt u bij de kantonrechter bezwaar maken.

Let op:
Bij een ouder/kind-relatie zal het lastig zijn om een duurzame gemeenschappelijke huishouding aan te tonen.
Over het algemeen zal het kind immers - op den duur - uitvliegen.

Kan ik als mantelzorger aanspraak maken op de huurovereenkomst?

U kunt aanspraak maken op de huurovereenkomst als u minimaal twee jaar samen ingeschreven staat bij de gemeente op het adres van de huurovereenkomst. Daarnaast vragen wij u aan te tonen dat u samen een duurzame gemeenschappelijke huishouding heeft. Dit betekent dat uw relatie voor langere duur is en dat u gezamenlijk de kosten voor uw huishouden betaalt.
Dit moet blijken uit documenten.
Voldoet u aan deze voorwaarden? Stuur dan het ingevulde formulier aanvraag medehuurderschap met bijlagen aan ons op.

Kan mijn zoon/dochter die altijd thuis is blijven wonen medehuurder worden?

Kinderen die bij hun ouders inwonen, kunnen volgens het huurrecht in principe geen medehuurder worden.
Omdat kinderen op een bepaald moment uit huis gaan is de gezinssituatie niet duurzaam.
Er is slechts één uitzondering waarbij een kind medehuurder kan worden:
Het kind is 50 jaar of ouder en woont onafgebroken bij zijn/haar ouders in en wil hier ook blijven wonen. Dit kunt u aantonen met een historisch uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie. Geldt deze uitzondering voor u? Neem dan contact met ons op.

Ik ben gaan samenwonen en wil mijn partner als medehuurder op het huurcontract laten zetten. Kan dat?

Als u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, maar wel samen in de woning woont, kunt u medehuurderschap aanvragen.
Daar zijn wel strenge regels voor:

 • u staat minstens twee jaar samen op het woonadres bij de gemeente ingeschreven;
 • u heeft toestemming van ons gekregen om de persoon voor wie u het medehuurderschap aanvraagt, bij u te laten inwonen;
 • u voert een duurzame gemeenschappelijke huishouding en blijft dit in de toekomst doen.
  Dit betekent dat u allebei in de woning woont en alle kosten deelt;
 • u bent beide in staat om aan de financiële verplichtingen te voldoen.

Op de website kunt u het aanvraagformulier medehuuurderschap vinden stuur of mail dit met bijlages naar ons toe.
De gegevens die wij nodig hebben:

 • de naam van de partner;
 • de datum waarop u wilt dat het medehuurderschap in gaat;
 • een handtekening van de huurder;
 • een handtekening van de partner.

Benodigde bijlagen:

 • een uittreksel uit de Basisregistratie Personen van de gemeente (BRP) van u en uw partner of medebewoner waaruit blijkt dat u minimaal twee jaar op hetzelfde adres staat ingeschreven:
 • een afschrift van een gemeenschappelijke rekening en/of een afschrift van gemeenschappelijke verzekering op inboedel of  een kopie van het samenlevingscontract.

U moet ons laten zien dat u al minimaal twee jaar in het huis samenwoont. Dus hoe meer bewijs u aanlevert, hoe beter wij uw aanvraag kunnen beoordelen. Is de aanvraag niet volledig, dan wijzen wij uw aanvraag af. U kunt dan opnieuw een aanvraag indienen. Is de aanvraag volledig? U krijgt binnen vijf werkdagen een brief waarin staat of uw aanvraag is goedgekeurd of afgekeurd. Als wij uw aanvraag voor medehuurderschap afkeuren, kunt u bij de kantonrechter bezwaar maken.

Mijn partner en ik staan samen op de huurovereenkomst. Mijn partner vertrekt en ik wil hoofdhuurder worden, maar we hebben huurachterstand. Wat nu?

De huurachterstand moet u eerst samen afbetalen. Daarna kan het formulier huuropzegging wettelijke medehuur die op onze website staat worden ingevuld. Dit moet door u beiden ondertekend worden.
In het formulier staat welke papieren u verder mee moet sturen. De opzegtermijn is één maand.

Mijn partner en ik zijn getrouwd of hebben een geregistreerd partnerschap. Ben ik dan automatisch medehuurder?

Bent u getrouwd of geregistreerd partner en beide bij de gemeente ingeschreven op het adres van de huurovereenkomst? Dan bent u automatisch medehuurder. Vergeet u dit niet aan ons door te geven?

U kunt daarvoor het formulier aanvraag medehuurderschap invullen en die met de bijlagen naar ons toesturen .
U kunt dit formulier en de bijlagen ook inscannen en via mail info@wsn.nl naar ons toesturen.

De gegevens die wij nodig hebben:
- de naam van de echtgenoot/echtgenote;
- de handtekening van de huurder;
- de handtekening van de echtgenoot/echtgenote;
- een kopie van de trouwakte (bij een burgerlijk huwelijk) of
- een kopie akte registratie partnerschap;

Let op! Heeft u een buitenlandse huwelijksakte? Deze moet u eerst inschrijven in het huwelijksregister van uw gemeente.
Een kopie van deze akte van inschrijving moet er als bijlage bij.
Uw echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner heeft, net als u, recht op huurbescherming.
Ook moet hij of zij zich net als u houden aan alle rechten en plichten van het huurrecht.
Dit betekent dat hij of zij eveneens aansprakelijk is voor het betalen van de huur en zich moet houden aan de regels in onze Algemene Huurvoorwaarden.

Mijn partner en ik zijn niet getrouwd en hebben geen geregistreerd partnerschap. Kan ik medehuurder worden?

Volgens het huurrecht kunt u medehuurder worden als u minimaal twee jaar samen ingeschreven staat bij de gemeente op uw adres. U moet een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren.
Dit betekent dat uw relatie voor langere duur is en dat u gezamenlijk de kosten voor uw huishouden betaalt.
U moet voldoende financiële waarborgen hebben om de huur te betalen.
Het mag niet de bedoeling hebben u de positie van de huurder te verschaffen.

Voldoet u aan deze eisen,  vul dan het formulier aanvraag medehuurderschap in en stuur die met de gevraagde bijlagen naar ons toe .
U kunt dit formulier en de bijlagen ook inscannen en via mail info@wsn.nl naar ons toesturen.

Uw partner heeft na goedkeuring, net als u, recht op huurbescherming.
Ook moet hij of zij zich net als u houden aan alle rechten en plichten van het huurrecht. Dit betekent dat hij of zij eveneens aansprakelijk is voor het betalen van de huur en zich moet houden aan de regels in onze Algemene huurvoorwaarden.

Toetsen jullie ons inkomen opnieuw bij een aanvraag voor medehuurderschap?

Medehuurderschap is geen nieuwe verhuring volgens de Europese wetgeving. Daarom mag het toetsingsinkomen van beide huurders hoger zijn dan de wettelijke grens van € 38.035,00.

Wanneer is een huishouding duurzaam?

Als u minimaal 2 jaar samenwoont en bij de gemeente ingeschreven staat op het adres.
U deelt de kosten van de huishouding en u wilt in de toekomst blijven samenwonen.
U kunt dit aantonen met documenten, bijvoorbeeld een samenlevingscontract,
gezamenlijke rekeningen of verzekeringen, enzovoort.

Kan de onderhuurder hoofdhuurder worden?

Nee, dat kan niet.
Aan het einde van de huurperiode verlaat de onderhuurder de woning, ook als u besluit niet meer zelf in de woning te wonen.
Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om de woning leeg en schoon op te leveren na opzegging van de woning.
De onderhuurder moet zelf zorgen voor andere woonruimte.

Mijn partner en ik gaan uit elkaar. We hebben een huurovereenkomst op naam van mijn ex en ik wil in de woning blijven. Wat kan ik doen?

Wij kunnen de huurovereenkomst op uw naam zetten als u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Is dat niet het geval? Dan stellen wij als voorwaarde dat u minimaal 2 jaar een duurzaam gezamenlijke huishouding voerde. U kunt de aanvraag indienen door het formulier in te vullen en aan ons te sturen. In het formulier leest u welke papieren wij nodig hebben om uw aanvraag te behandelen. Voldoet u niet aan de gestelde voorwaarden? Dan moet uw ex-partner de huur opzeggen en kunt u niet in de woning blijven wonen.

Persoonlijk contact?