BLADER
DOOR DE
INFORMATIE

Klacht of compliment?

Als huurder mag u van ons een goede service verwachten. Maar hoe goed wij ons best ook doen, er gaat wel eens wat fout. Bent u niet tevreden over de manier waarop wij iets oplossen? Neem contact met ons op. Overweegt u een klacht in te dienen? In WSN klachtenregeling leest u hoe u een klacht indient.

Wij zullen altijd ons best doen om samen met u tot een oplossing te komen. Komen we er samen niet uit? Dan is er sprake van een geschil en kunt u terecht bij verschillende organisatie: 

  1. Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied 
    Als u vindt dat wij uw klacht over onze dienstverlening niet goed hebben opgelost.
  2. Huurcommissie
    Met klachten over de huurprijs of ernstig achterstallig onderhoud van uw woning. 

Heeft u een compliment voor ons? Laat het dan ook weten.

Vragen over Klacht of compliment?

Categoriëen

Ik heb een klacht ingediend bij de Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied. Hoe gaat het nu verder?

Nadat u uw klacht heeft ingediend, ontvangt u van de commissie een ontvangstbevestiging.
De commissie beoordeelt eerst of aan alle voorwaarden is voldaan en of zij bevoegd is om van het geschil kennis te nemen. Niet alle geschillen neemt de commissie in behandeling.
Als u bijvoorbeeld de interne klachtenprocedure bij de corporatie niet hebt doorlopen of het geschil is al voorgelegd aan de rechter, dan is er voor de commissie geen taak.
In het Reglement Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied kunt u de voorwaarden nalezen.
Is aan alle voorwaarden voldaan, dan krijgt de woningcorporatie de gelegenheid om schriftelijk op uw klacht te reageren.
Van het verweer ontvangt u een kopie. Gebruikelijk is dat de geschillencommissie u gelijktijdig met de toezending van het verweer de uitnodiging stuurt voor een hoorzitting.
Tijdens die zitting kunt u uw klacht nog eens mondeling toelichten. Bovendien biedt het de commissie de gelegenheid om u en de corporatie vragen te stellen.
Dit kan verhelderend werken. De zitting wordt gehouden in de avonduren en duurt meestal niet langer dan een uur.
U kunt zich tijdens de hoorzichting laten bijstaan of iemand machtigen om namens u het woord te voeren. De procedure eindigt met een beslissing van de Geschillencommissie. De beslissing gebeurt schriftelijk en krijgt u in ieder geval binnen vier weken na de hoorzitting thuis gestuurd. De uitspraak van de commissie is voor beide partijen binden.
Er is geen hoger beroep mogelijk. Wel kunt u uw zaak alsnog voorleggen aan de gewone rechter, als u de uitspraak van de commissie onredelijk vindt.
In dat geval dient u de corporatie te dagvaarden.
De rechter zal de beslissing van de commissie echter slechts beperkt toetsen.
Voor zo'n procedure is meestal inschakeling van een advocaat noodzakelijk.

Wat zijn de contactgegevens van de Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied?

Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied
p/a Larikslaan 2
3833 AM Leusden
info@gcvalleigebied.nl
(033) 43 43 299
Geschillencommissie Valleigebied

Welke klachten neemt wsn niet in behandeling?

Klachten over de woonruimteverdeling van woningneteemvallei. Die worden behandeld door de klachtencommissie van woningneteemvalllei.

Waarom heeft Woningstichting Nijkerk een klachtenregeling?

Een tevreden klant is het belangrijkste doel van Woningstichting Nijkerk. Daar richten wij onze dienstverlening op in en daar werken onze medewerkers elke dag hard aan. Maar waar gewerkt wordt, kunnen fouten worden gemaakt. Helaas kan het voorkomen dat u teleurgesteld bent in de kwaliteit van onze dienstverlening. Misschien bent u ontevreden over de wijze waarop u door ons bent behandeld of over de manier waarop een reparatieverzoek is uitgevoerd. Fouten zijn er om te herstellen en niet in de laatste plaats om ervan te leren. Wij willen het daarom graag direct weten als u niet tevreden bent. Samen kunnen we dan proberen tot een goede oplossing te komen. Om een zorgvuldige afhandeling van klachten over onze dienstverlening te waarborgen, hebben wij een klachtenregeling opgesteld.

Wat houdt de klachtenregeling in?

Niet tevreden? Vertel het ons!
In onze klachtenregeling leest u hoe u dit aanpakt. 

Hoe meld ik een klacht?

Niet tevreden? Vertel het ons!
In onze klachtenregeling leest u hoe u dit aanpakt. 

Ik wil een klacht melden, hoe pak ik dat aan?

Niet tevreden? Vertel het ons!
In onze klachtenregeling leest u hoe u dit aanpakt. 

Ik ben niet tevreden met de oplossing die jullie mij bieden. Wat kan ik doen?

Bent u niet tevreden bent met de manier waarop uw klacht is afgehandeld? Of met de oplossing die is voorgesteld? Dan kunt u uw klacht doorsturen naar de Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied. 

Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied
p/a Larikslaan 2
3833 AM Leusden
info@gcvalleigebied.nl
(033) 43 43 299
Geschillencommissie Valleigebied

Ik heb een klacht over jullie dienstverlening. Hoe dien ik mijn klacht in?

Niet tevreden? Vertel het ons!
In onze klachtenregeling leest u hoe u dit aanpakt. 

Persoonlijk contact?