BLADER
DOOR DE
INFORMATIE

Klacht of compliment?

Als huurder mag u van ons goede service verwachten. Maar hoe goed wij ons best ook doen, er gaat wel eens wat fout. Bent u niet tevreden over de manier waarop wij iets oplosten? Laat het ons dan altijd weten. Wij doen ons best om samen met u tot een oplossing te komen. Lukt dat niet? Dan is er sprake van een geschil en kunt u terecht bij verschillende onafhankelijke instanties, zoals de Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied of de Huurcommissie.

Of heeft u een compliment voor ons? Laat het ons weten.

Vragen over Klacht of compliment?

Categoriëen

Ik heb een klacht ingediend bij de Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied. Hoe gaat het nu verder?

Nadat u uw klacht heeft ingediend, ontvangt u van de commissie een ontvangstbevestiging.
De commissie beoordeelt eerst of aan alle voorwaarden is voldaan en of zij bevoegd is om van het geschil kennis te nemen. Niet alle geschillen neemt de commissie in behandeling.
Als u bijvoorbeeld de interne klachtenprocedure bij de corporatie niet hebt doorlopen of het geschil is al voorgelegd aan de rechter, dan is er voor de commissie geen taak.
In het Reglement Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied kunt u de voorwaarden nalezen.
Is aan alle voorwaarden voldaan, dan krijgt de woningcorporatie de gelegenheid om schriftelijk op uw klacht te reageren.
Van het verweer ontvangt u een kopie. Gebruikelijk is dat de geschillencommissie u gelijktijdig met de toezending van het verweer de uitnodiging stuurt voor een hoorzitting.
Tijdens die zitting kunt u uw klacht nog eens mondeling toelichten. Bovendien biedt het de commissie de gelegenheid om u en de corporatie vragen te stellen.
Dit kan verhelderend werken. De zitting wordt gehouden in de avonduren en duurt meestal niet langer dan een uur.
U kunt zich tijdens de hoorzichting laten bijstaan of iemand machtigen om namens u het woord te voeren. De procedure eindigt met een beslissing van de Geschillencommissie. De beslissing gebeurt schriftelijk en krijgt u in ieder geval binnen vier weken na de hoorzitting thuis gestuurd. De uitspraak van de commissie is voor beide partijen binden.
Er is geen hoger beroep mogelijk. Wel kunt u uw zaak alsnog voorleggen aan de gewone rechter, als u de uitspraak van de commissie onredelijk vindt.
In dat geval dient u de corporatie te dagvaarden.
De rechter zal de beslissing van de commissie echter slechts beperkt toetsen.
Voor zo'n procedure is meestal inschakeling van een advocaat noodzakelijk.

Wat zijn de contactgegevens van de Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied?

Het adres is Postbus 350, 3830 AK Leusden en het e-mailadres is info@gcvalleigebied.nl. Op de website van de Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied kunt u meer informatie vinden.

Welke klachten neemt wsn niet in behandeling?

Klachten over de woonruimteverdeling van woningneteemvallei. Die worden behandeld door de klachtencommissie van woningneteemvalllei.

Waarom heeft Woningstichting Nijkerk een klachtenregeling?

Een tevreden klant is het belangrijkste doel van Woningstichting Nijkerk. Daar richten wij onze dienstverlening op in en daar werken onze medewerkers elke dag hard aan. Maar waar gewerkt wordt, kunnen fouten worden gemaakt. Helaas kan het voorkomen dat u teleurgesteld bent in de kwaliteit van onze dienstverlening. Misschien bent u ontevreden over de wijze waarop u door ons bent behandeld of over de manier waarop een reparatieverzoek is uitgevoerd. Fouten zijn er om te herstellen en niet in de laatste plaats om ervan te leren. Wij willen het daarom graag direct weten als u niet tevreden bent. Samen kunnen we dan proberen tot een goede oplossing te komen. Om een zorgvuldige afhandeling van klachten over onze dienstverlening te waarborgen, hebben wij een klachtenregeling opgesteld.

Wat houdt de klachtenregeling in?

In de huurovereenkomst die u met ons gesloten heeft, is vastgelegd welke afspraken er gelden voor u als huurder en voor ons als verhuurder. Als u vindt dat wij ons niet aan onze afspraken houden, of dat er iets schort aan onze dienstverlening, meldt dit dan zo snel mogelijk bij onze medewerkers of hun leidinggevenden.
Vaak kan de oplossing eenvoudig gevonden worden of is er sprake van een misverstand. Uw (blijvende) ontevreden kan aanleiding voor u zijn een klacht in te dienen bij ons.
Onze interne klachtenprocedure treedt dan in werking.

Komt u met ons niet tot een oplossing dan kunt u voor een onafhankelijke beoordeling wenden tot de Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied.

Hoe meld ik een klacht?

Wij vragen u bij voorkeur uw klacht te verwoorden in een brief of per e-mail info@wsn.nl, maar u kunt natuurlijk ook bellen  (033) 247 74 00 of langskomen op ons kantoor WSN, Van 't Hoffstraat 40, 3863 AX Nijkerk.

Ik wil een klacht melden, hoe pak ik dat aan?

Wij proberen u zo goed mogelijk te helpen. Maar het kan een keer gebeuren dat u toch niet tevreden bent. U kunt dan een klacht indienen. Zo helpt u ons nog beter te worden. U kunt uw klacht telefonisch (033) 247 74 00, via de mail info@wsn.nl of bij ons op kantoor WSN, Van 't Hoffstraat 40, 3863 AX Nijkerk melden. De verantwoordelijke manager bekijkt uw klacht. Wij hanteren voor een klacht over onze organisatie een reactietermijn van maximaal tien werkdagen. Afhankelijk van de aard van de klacht nodigen wij u uit voor een gesprek. Soms is een zaak ingewikkelder of heeft de klacht betrekking op personen of bedrijven die in opdracht voor ons werken. Dan kunt u binnen maximaal vier weken een antwoord tegemoet zien.

Ik ben niet tevreden met de oplossing die jullie mij bieden. Wat kan ik doen?

Bent u niet tevreden bent met de manier waarop de klacht is afgehandeld of met de oplossing die is voorgesteld? Dan kunt u uw klacht sturen naar de Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied via het indieningsformulier_regionale_geschillencommissie_01-09-09.pdf sturen naar de klachtenadviescommissie . Of mailen naar info@wsn.nl.

Ik heb een klacht over jullie dienstverlening. Hoe dien ik mijn klacht in?

U kunt ons bellen (033) 247 74 00, dan spreken wij de klacht met u door. We kijken dan of we er samen uit kunnen komen. Lukt dat niet direct? Dan vullen we, samen met u, een klachtenformulier in. Mailen info@wsn.nl of een brief WSN, Van 't Hoffstraat 40, 3863 AX Nijkerk sturen kan ook. Binnen 10 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging. Daarna of gelijktijdig met de ontvangstbevestiging laten wij u weten wat wij met uw klacht doen. Bij spoedeisende zaken krijgt u zo snel mogelijk antwoord.

Persoonlijk contact?