BLADER
DOOR DE
INFORMATIE

Inkomen

Verhuist u naar een sociale huurwoning? Dan is het prettig als de huurprijs van deze woning past bij uw inkomen. Dit voorkomt dat u meer betaalt voor wonen dan u financieel kunt dragen. De inkomensgrenzen komen voort uit de Woningwet en wijzigen jaarlijks.

Vragen over Inkomen

Categoriëen

Hoe weet ik welke inkomensgrens bij welke woning hoort?

De WoningnetEemvallei.nl laat u op basis van u verzamelinkomen alleen de woningen zien waarvoor u in aanmerking komt.

Ik heb geen inkomen. Moet ik wel een inkomensverklaring inleveren?

Ja, ook als u geen inkomen heeft, hebben wij een Inkomensverklaring van de Belastingdienst van u nodig.

Ik sta ingeschreven als woningzoekende en verdien meer dan € 38.035,00. Volgend jaar ga ik met pensioen en is mijn inkomen onder die grens, houd ik mijn inschrijfduur?

Ja, wij kijken pas naar uw inkomen op het moment dat wij u een woning aanbieden.

Waar kan ik een inkomensverklaring opvragen?

U kunt de Inkomensverklaring (Verklaring geregistreerd inkomen) opvragen bij de Belastingdienst via het gratis telefoonnummer (0800) 0543. U heeft daarvoor uw burgerservicenummer (BSN nummer)nodig. Dit nummer vindt u op uw rijbewijs of identiteitsbewijs. Vraag dit op tijd aan. Het duurt 5 werkdagen voordat u hem ontvangt.

U kunt uw inkomensverklaring ook digitaal opvragen bij de belastingdienst. U heeft daarvoor uw DigiD nodig.

Wat betekent het verzamelinkomen?

Dit is het verzamelinkomen dat op uw inkomensverklaring of definitieve aanslag van de Belastingdienst staat. Tel de inkomens van iedereen die met u mee verhuist bij elkaar op. Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee, ongeacht hun leeftijd.
Het verzamelinkomen is het inkomen uit werk en woning (box 1), het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en het belastbare inkomen uit sparen en beleggen (box 3), verminderd met de persoonsgebonden aftrekposten. U vindt het verzamelinkomen op uw inkomensverklaring of voorlopige of definitieve aanslag inkomstenbelasting van de Belastingdienst. De overheid verplicht de corporaties om van dit inkomen uit te gaan bij het toewijzen van een woning.

 

Liever persoonlijk contact?