BLADER
DOOR DE
INFORMATIE

Tijdelijke onderverhuur of huisbewaring

Bent u voor langere tijd weg? Bijvoorbeeld vanwege een studie of baan in het buitenland. In deze periode kunt u iemand tijdelijk in uw huis laten wonen. Dit noemen we tijdelijke onderverhuur. Hiervoor heeft u wel onze toestemming nodig.

Vragen over Tijdelijke onderverhuur of huisbewaring

Categoriëen

Heeft onderverhuur invloed op mijn huurtoeslag?

Ontvangt u huurtoeslag, houdt u er dan rekening mee dat dit misschien wijzigt als u een deel van uw woning verhuurt.
Neemt u, voordat u onderhuur overweegt, eerst contact op met de Belastingdienst.

Is de onderhuurder tijdelijk huurder van de woning?

Nee, de onderhuurder wordt geen huurder van de woning. Wij passen de huurovereenkomst niet aan, u blijft huurder. U blijft ook verantwoordelijk voor alle plichten uit de huurovereenkomst. Dit betekent dat u zelf de huur aan ons overmaakt. Met de onderhuurder maakt u samen afspraken over bijvoorbeeld de betalingen. U mag geen winstoogmerk hebben, de huur moet redelijk zijn en zeker niet hoger dan u aan ons betaalt. Ook de kosten voor de nutsvoorzieningen moeten redelijk zijn. Vergeet u niet vooraf toestemming aan ons te vragen?

Kan een tijdelijke onderhuurder huurtoeslag ontvangen?

Nee, de tijdelijke onderhuurder kan geen huurtoeslag krijgen. De tijdelijk onderhuurder moet zich inschrijven op het adres.  Tijdelijke onderhuur kan invloed hebben op de huurtoeslag van de hoofdhuurder.

Kan ik iemand tijdelijk in mijn woning laten wonen?

U kunt tijdelijk iemand in uw woning laten wonen als u zelf langere tijd weg bent, dit noemen wij huisbewaring.

U kunt huisbewaarderschap aanvragen wanneer u bijvoorbeeld:

  • voor werk buiten de regio moet zijn;
  • voor studie buiten de regio moet zijn:
  • vanwege detentie afwezig bent;
  • vanwege een (wereld)reis afwezig bent.

Hiervoor is vooraf toestemming nodig van WSN neemt u hiervoor contact met ons op. Vraag dit zo spoedig mogelijk, maar minimaal vier weken van te voren bij ons aan.

Mag ik een deel van mijn huis onderverhuren als ik er ook zelf woon?

U mag de woning of een gedeelte daarvan alleen onderverhuren met toestemming van ons.
Onderverhuren betekent dat u (ook) een ander in de woning laat verblijven en daarvoor al dan niet geld vraagt.
U heeft ook onze  toestemming nodig om de woning of een gedeelte van de woning te huur te zetten. Bijvoorbeeld op internet. Wilt u een kamer te huur zetten? Bijvoorbeeld aan een student?

Onderverhuur moet u altijd eerst bij ons aanvragen.

De volgende gegevens zijn nodig:

  • de naam van de onderhuurder;
  • de onderhuurprijs;
  • de ingangsdatum van de onderhuurovereenkomst.

Wij laten u dan in e-mail of brief weten of wij u toestemming geven.
Wij kunnen hierover nieuwe voorwaarden met u afspreken.

Mag ik mijn woning tijdelijk onderverhuren?

Onderverhuren betekent dat u (ook) een ander in de woning laat verblijven en daarvoor al dan niet geld vraagt.
U heeft ook onze toestemming nodig om uw woning te huur te zetten.

Wilt u uw woning onderverhuren?  Neem dan contact met ons op. Dat kan via telefoon, mail of u komt bij ons langs. 
Wij kunnen hierover met u voorwaarden afspreken. De onderhuurder kan geen aanspraak maken op het hoofdhuurderschap. U blijft aansprakelijk voor de huurbetaling en verantwoordelijk voor de woning.
U mag de woning of een gedeelte daarvan alleen onderverhuren met toestemming van ons.
U vraagt dit zo spoedig mogelijk, maar minimaal vier weken van te voren bij ons aan.

Moet ik me inschrijven op het adres waar ik tijdelijk woon in verband met huisbewaring onderhuur?

Ja, u moet zich inschrijven op dat adres bij de gemeente. De belastingdienst moet door de hoofdhuurder geinformeerd worden. De inwoning kan van invloed zijn op de huurtoeslag, kijk dit na op de website van de https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/zoeken/zoeken?q=onderhuur.

Wanneer eindigt onderhuur of huisbewaring?

U vraagt onderhuur of huisbewaring altijd van te voren aan bij WSN. Nadat er goedkeuring is verleend voor huisbewaring of tijdelijke onderverhuur eindigt dit in ieder geval op het vooraf afgesproken moment. Tenminste één maand voor het einde laat u ons per post of e-mail weten welke keuze u maakt. U zegt de woning op of geeft aan dat u de woning weer zelf gaat bewonen op de afgesproken datum.

Wat doet u als ik illegaal onderverhuur?

Onderverhuur kan ertoe leiden dat wij uw huurovereenkomst ontbinden. Daarnaast krijgt u een boete. Dat onderverhuur verboden is, kunt u lezen in artikel 6.6. van onze Algemene Huurvoorwaarden. Deze voorwaarden vindt u op de website. 

Wat gebeurt er als er problemen zijn met de onderhuurder?

Dan doen wij niets. Wij bemiddelen niet. Het is uw verantwoordelijkheid deze problemen zelf op te lossen. Als de onderhuurder overlast veroorzaakt, spreken wij u daar op aan. U kunt de onderhuurder erop aanspreken of de onderhuur beëindigen.

Wat moet ik doen als ik de huurovereenkomst van mijn woning eerder wil laten eindigen dan de afgesproken periode voor onderverhuur?

Dan zegt u de huur op, met een opzegtermijn van een maand. U informeert zelf de onderhuurder. Hij of zij mag niet in de woning blijven wonen.

Wie zoekt een onderhuurder voor mijn woning?

Dat doet u zelf. U blijft verantwoordelijk voor de woning en de huurbetaling. Kies dus zorgvuldig uw onderhuurder. Vergeet u niet vooraf toestemming aan ons te vragen?

Liever persoonlijk contact?