BLADER
DOOR DE
INFORMATIE

Inwoning

Wilt u iemand bij u laten inwonen? Dan kunt u hiervoor een ‘verzoek tot inwoning’ doen. Of wij toestemming geven, hangt af van een aantal punten. Zo moet het aantal bewoners passen bij de grootte van de woning en mogen buren en buurtbewoners er geen last van hebben. Een inwoner is geen medehuurder en kan niet in de woning blijven wonen als u verhuist. Dit kan alleen als wij akkoord zijn gegaan met medehuurderschap. Inwonende (volwassen) kinderen zijn nooit medehuurder. Ook niet als zij een deel van de huur betalen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen wij hiervan afwijken. De afdeling Wonen beoordeelt of een uitzondering mogelijk is.

Vragen over Inwoning

Categoriëen

Degene die bij mij inwoont verlaat de woning. Willen jullie dat weten?

Ja, wij ontvangen daarover graag bericht via e-mail of brief. Vermeld het adres, de naam van degene die vertrekt en de vertrekdatum.

Ik ben een inwonend kind en mijn vader/moeder is overleden. De huurovereenkomst staat op zijn/haar naam. Wat kan ik doen?

Gecondoleerd met het overlijden van uw ouder. Wij willen in een persoonlijk gesprek de situatie met u bespreken. Belt u ons op (033) 247 74 00 voor een afspraak?

Ik heb toestemming inwoning van jullie. Kan ik huurder worden als de hoofbewoner vertrekt of overlijdt?

Nee, u heeft als inwonende geen recht om in de woning te blijven.

Ik verleen mantelzorg en ga tijdelijk inwonen bij een huurder van jullie, willen jullie dit weten?

Ja, u heeft van ons toestemming nodig voor inwoning. U kunt ons daarvoor een brief Van 't Hoffstraat 40, 3863AX Nijkerkof e-mail info@wsn.nl sturen. Als alles in orde is, ontvangt u van ons een brief of e-mail waarin wij u toestemming geven voor inwoning. U kunt geen aanspraak maken op de huurovereenkomst als u inwoont.

Ik wil iemand bij mij in laten wonen, is dit toegestaan?

U kunt pas iemand bij u in laten wonen als wij daar schriftelijke toestemming hebben gegeven.
Daarvoor kunt u bij ons een verzoek doen. Neem daarvoor contact met ons op.

Of wij toestemming geven, hangt af van een aantal punten.
Zo moet het aantal bewoners passen bij de grootte van de woning en mogen buren en buurtbewoners er geen last van hebben. Een inwoner is geen medehuurder en kan niet in de woning blijven wonen als u verhuist.

Is inwoning van invloed op mijn huurtoeslag?

Ja, het aantal personen op het adres en wat zij gezamelijk verdienen is van invloed of u recht heeft op huurtoeslag.
Controleert u dit zelf op de website van de Belastingdienst Toeslagen.

Willen jullie het weten als er iemand tijdelijk bij mij komt inwonen?

Ja, wij willen dat graag weten. Stuur ons daarvoor een brief Van 't Hoffstraat 40, 3863AX Nijkerk of e-mail info@wsn.nl. Degene die bij u komt inwonen kan geen aanspraak maken op de huurovereenkomst. U blijft als hoofdhuurder verantwoordelijk voor uw woning en wat er in de woning gebeurt. In het formulier leest u wat wij verder nodig hebben om uw aanvraag in behandeling te nemen. Als er geen bezwaren zijn, krijgt u een brief of e-mail waarin wij u toestemming geven voor inwoning.

Liever persoonlijk contact?