BLADER
DOOR DE
INFORMATIE

Bestuur en toezicht

Woningstichting Nijkerk is een stichting met een directeur-bestuurder, die verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur. Als controlerend en adviserend orgaan hebben we een raad van commissarissen. Zij houdt integraal toezicht op het bestuur en de algemene zaken van Woningstichting Nijkerk.

Persoonlijk contact?